Patrzysz na wypowiedzi znalezione dla zapytania: Świadczenia wypłacone z funduszów Pracy

Temat: Prawo do zasiłku dla bezrobotnych - a Giełda

On Sun, 4 Jul 2004 20:31:23 +0200, pb158 <pb@gazeta.pl wrote:


, to są dochody kapitałowe czyli traktowane jak odsetki bankowe od

lokat i oszczędności. Nie wiem co to ma wspólnego z braniem zasiłku w  
końcu
to nie praca według ustawy (chodzi o zyski z giełdy) i według mnie mozna
śmiało brac zasiłek i niczym się nie przejmować zarabiając na giełdzie.

PZDR


Ustawa precyzuje to w ten sposob:
bezrobotnym jest kto :
(...)
h) nie uzyskuje miesiecznie PRZYCHODU w wysokosci
przekraczajacej polowy minimalnego wynagrodzenia
za prace, z wylaczeniem przychodow
uzyskanych z tytulu odsetek lub innych przychodów
od srodków pienieznych zgromadzonych
na rachunkach bankowych,

i dalej:
24) przychodach — oznacza to przychody z tytulu innego
niz zasilek lub inne swiadczenie wyplacane
z Funduszu Pracy, podlegajace opodatkowaniu na
podstawie przepisow o podatku dochodowym od
osób fizycznych;

I teraz:
1. czy inne przychody od srodkow pienieznych zgromadzonych na rach.  
bankowych to tez zyski kapitalowe ze spekulacji na np kontraktach futures?  
Jesli tak to mozna byc bezrobotnym, a jesli nie to
2. zyski kapitalowe z gieldy opodatkowane (chyba?) sa nie podatkiem belki,  
a na podstawie pdof, wtedy nie mozna byc bezrobotnym.

Moze ktos skomentuje?
(zrodlo: USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy)

Wyświetl wszystkie wypowiedzi z tego wątkuTemat: Prawo do zasiłku dla bezrobotnych - a Giełda

Witam wszystkich.
Aktualnie zarejestrowałem się jako bezrobotny i pobieram zasiłek.
Czy inwestowanie na giełdzie powinienem traktować jako aktywne źródło
dochodu,
które dyskwalifikuje mnie do pobierania zasiłku?


Oto co jest w nowej ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy:

bezrobotny to ten, kto:
(...)

h) nie uzyskuje miesiecznie przychodu w wysokosci
przekraczajacej polowe minimalnego wynagrodzenia
za prace, z wylaczeniem przychodów
uzyskanych z tytulu odsetek lub innych przychodów
od srodków pienieznych zgromadzonych
na rachunkach bankowych,

I teraz, czy te inne przychody od sr. pienieznych to rowniez dochody np ze  
spekulacji kontraktami futures? Jesli tak to mozna byc bezrobotnym, a  
jesli nie?
I dalej definicja przychodu wg tej ustawy:

24) przychodach — oznacza to przychody z tytulu innego
niz zasilek lub inne swiadczenie wyplacane
z Funduszu Pracy, podlegajace opodatkowaniu na
podstawie przepisow o podatku dochodowym od
osob fizycznych;

Czyli przychody ze spekulacji na kontraktach czy akcjach,ktore nie sa  
objete podatkiem Belki tylko PDOF wykluczja bycie bezrobotnym.

Wyświetl wszystkie wypowiedzi z tego wątkuTemat: proszę o porade niemcy-polska zarobki
proszę o porade niemcy-polska zarobki
za 2006 przyszedl
pit11-(swiadczenia wyplacone z funduszow pracy i swiadczen prac)
pit11a-(zasilki pienięzne z ubezp spol)
dochody osiiągniete na terenie niemiec gdzuie odprowadzany byl podatek od
wynagrodzenia -to nie jest na pit tylko na kartce)
moje pytanie jak sie z tego rozliczyc prosze o odpowiedz Wyświetl wszystkie wypowiedzi z tego wątkuTemat: 2 pity 11 i pit 8 C i co dalej?
2 pity 11 i pit 8 C i co dalej?
Otrzymałam dwa pity 11 (jeden z urzedu pracy za 2 miesięczny staż
oraz z obecnego zakładu pracy gdzie jestem zatrudniona), ponadto
otrzymałam pit 8 C za bony towarowe. Do tej pory rozliczałam sie w
pit 37, ale w związku z otrzymaniem pit 8 C wyczytałam że powinnam
rozliczasć się w pit 36? Problem polega na tym że nie mam gdzie
wpisać dochdu ze stażu (świadczenia wypłacane z Funduszów: Pracy i
Gwarnatowanych świadczeń Pracowniczych) oraz tych bonów. Powinam to
chyba wpisać w 'inne źródła' w picie 36. Pewnie się myle ale z
analizy wynika mi że powinnam zarówno dochód ze stażu jak i bony
wpisac w 'inne źródła' ale nie wiem za bardzo jak, mam je zsumować i
wpisać w jedną kolumnę? czy wypełnić pit 37 (i tu w 'inne źródła
wpisać staż), i dodatkowo wypełnić pit 36 z bonami? Zupełnie się już
pogubiłam... będę wdzięczna za jakąkolwiek pomoc, Magda Wyświetl wszystkie wypowiedzi z tego wątkuTemat: PIT 37????proszę o pomoc
PIT 37????proszę o pomoc
witam bardzo proszę o pomoc ,dopiero 2 raz w zyciu rozliczam sie z
Pit-u i mam pytanie- otóż mam dwa PITy11 do rozliczenia (jeden
pochodzi z pracy na umowę stałą ,a drugi z Urzędu Pracy(bezrobotna))
i teraz nie wiem w która rubrykę w pit37 mam wpisac:Świadczenia
wypłacone z funduszów:pracy i gwarantowanych świadczeń
pracowniczych??czy tę kwotę mam wpisać po zsumowaniu do przychodów
czyli rubryka 35 czy tez uwzgednić w rubryce 53 czyli:inne źródła
niewymienione w wierszach od1 do 4????z góry bardzo dziękuję:-) Wyświetl wszystkie wypowiedzi z tego wątkuTemat: Stypendium stażowe a PIT
Z Urzędu Pracy dostałam PIT-11. Przychód mam w rubryce 49.; dochód w rubryce 50;
zaliczka pobrana przez płatnika jest w rubryce 86. Źródłem przychodu są
Świadczenia wypłacone z Funduszów: Pracy i Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
Jest jeszcze składka na ubezpieczenie zdrowotne w rubryce 76.

Małgorzata Wyświetl wszystkie wypowiedzi z tego wątkuTemat: PIT 2008 rozl.świadczeń z funduszy pracy pomocy!
PIT 2008 rozl.świadczeń z funduszy pracy pomocy!
Witam, chce rozl.moją mame z dochodu jakim jest świadczenie
wypłacane z Funduszu Pracy Urzędu Pracy. Roliczam ja pit-37, tj.
kwotę przychodu,dochodu i zaliczki wiem gdzie wpisać, ale bląd
wyskakuje jak wpisuje składki na ubezpieczenie zdrowotne w tej
pozycji do jej rozliczania(jest jakaś informacje ze nie moze
przekroczyc o ile pamietam 7 z kawałkiem% i przelicza mi na zero).
Czy moze ktoś sie orientuje? Dziekuje
Wyświetl wszystkie wypowiedzi z tego wątkuTemat: uwaga - ulga na dzieci - warunek?????
* wynagrodzenia ze stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego
stosunku pracy, pracy nakładczej, należności z umowy aktywizacyjnej;
* emerytury i renty krajowe, również renty strukturalne i socjalne;
* świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne;
* należności z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych
lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną;
* zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (np. chorobowe);
* stypendia;
* dochody z umowy zlecenia, o dzieło, kontraktu menedżerskiego, za
zasiadanie w radzie nadzorczej, za działalność sportową;
* dochody z praw autorskich i innych praw majątkowych;
* świadczenia wypłacone z Funduszu Pracy czy z Funduszu Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych;
* należności za pracę tymczasowo aresztowanych i skazanychl
* dochody z umowy aktywizacyjnej (umowa zlecenie na zatrudnienie w
gospodarstwie domowym),

Wyświetl wszystkie wypowiedzi z tego wątkuTemat: Świadczenia wypłacone z funduszów Pracy, gdzie??
Świadczenia wypłacone z funduszów Pracy, gdzie??
Witam!
W której rubryce w picie 37 mam wpisać Świadczenia wypłacone z funduszów pracy
i gwarantowanych świadczeń Pracowniczych?? Otrzymywane były po stracie pracy
przez 2 miesiące. Wyświetl wszystkie wypowiedzi z tego wątkuTemat: PIT 37????proszę o pomoc
swiadczenia wyplacone z Funduszow Pracy oraz Gwarantowanych Swiadczen Pracowniczych wpisujemy w INNE ŹRÓDŁA czyli poz.53 Wyświetl wszystkie wypowiedzi z tego wątkuTemat: Ubezpieczenie zdrowotne ?
atwierdzony: 2006.02.07 14:01:40 przez: Grzegorz Bednarowicz Opracowany: 2006.02.07 13:26:08 przez: Katarzyna Lipka
Status bezrobotnego


I. Status bezrobotnego przysługuje osobie, zarejestrowanej we właściwym dla miejsca zameldowania
(stałego lub czasowego) powiatowym urzędzie pracy, a w przypadku gdy nie jest nigdzie
zameldowana to w powiatowym urzędzie pracy na którego obszarze działania przebywa, jeżeli:

1. nie jest zatrudniona, tzn. nie wykonuje pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku
służbowego oraz umowy o pracę nakładczą.

2. nie wykonuje innej pracy zarobkowej, tzn. nie wykonuje pracy na podstawie umowy agencyjnej,
umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni
produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych.

3. jest zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia:

- w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie,

- w połowie wymiaru czasu pracy - w przypadku osoby niepełnosprawnej, której stan zdrowia
pozwala na podjęcie zatrudnienia.

4. nie uczy się w szkole, z wyjątkiem szkół dla dorosłych lub przystępujących do egzaminu
eksternistycznego z zakresu tej szkoły, albo szkół wyższych w systemie wieczorowym,
zaocznym lub eksternistycznym

5. ukończyła 18 lat,

6. nie ukończyła 60 lat - kobieta, a mężczyzna 65 lat.

7. nie nabyła prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej
lub renty socjalnej.

8. nie pobiera zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, świadczenia rehabilitacyjnego,
zasiłku chorobowego, macierzyńskiego - po ustaniu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej
lub zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności.

9. nie pobiera, na podstawie przepisów o pomocy społecznej zasiłku stałego.

10. nie jest właścicielem lub posiadaczem (samoistnym lub zależnym) nieruchomości rolnej
w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego o powierzchni użytków rolnych powyżej
2 ha przeliczeniowych lub nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu
stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w takim gospodarstwie.

11. nie uzyskuje przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym z działów
specjalnych produkcji rolnej, chyba że dochód z działów specjalnych produkcji rolnej,
obliczony dla ustalenia podatku dochodowego od osób fizycznych nie przekracza wysokości
przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 2 ha
przeliczeniowych ustalonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, na podstawie
przepisów o podatku rolnym, lub nie podlega ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowym z tytułu
stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w takim gospodarstwie.

12. nie podjęła pozarolniczej działalności od dnia wskazanego w zgłoszeniu do ewidencji do dnia
wyrejestrowania tej działalności.

13. nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego na podstawie odrębnych przepisów,
z wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników (w KRUS-ie).

14. nie jest tymczasowo aresztowana.

15. nie odbywa kary pozbawienia wolności.

16. nie uzyskuje miesięcznie przychodu, z innego tytułu niż zatrudnienie, inna praca zarobkowa,
zasiłek lub inne świadczenie wypłacane z Funduszu Pracy, podlegającego opodatkowaniu
podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w wysokości przekraczającej połowę minimalnego
wynagrodzenia za pracę, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z tytułu odsetek lub innych
przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych.

17. nie pobiera na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych świadczenia pielęgnacyjnego
lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa
do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania.

18. nie pobiera po ustaniu zatrudnienia świadczenia szkoleniowego przyznanego przez pracodawcę
po rozwiązaniu stosunku pracy lub stosunku służbowego. Wyświetl wszystkie wypowiedzi z tego wątkuTemat: status bezrobotnego
"I. Status bezrobotnego przysługuje osobie, zarejestrowanej we właściwym dla miejsca zameldowania
(stałego lub czasowego) powiatowym urzędzie pracy, a w przypadku gdy nie jest nigdzie
zameldowana to w powiatowym urzędzie pracy na którego obszarze działania przebywa, jeżeli:

1. nie jest zatrudniona, tzn. nie wykonuje pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku
służbowego oraz umowy o pracę nakładczą.

2. nie wykonuje innej pracy zarobkowej, tzn. nie wykonuje pracy na podstawie umowy agencyjnej,
umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni
produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych.

3. jest zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia:

- w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie,

- w połowie wymiaru czasu pracy - w przypadku osoby niepełnosprawnej, której stan zdrowia
pozwala na podjęcie zatrudnienia.

4. nie uczy się w szkole, z wyjątkiem szkół dla dorosłych lub przystępujących do egzaminu
eksternistycznego z zakresu tej szkoły, albo szkół wyższych w systemie wieczorowym,
zaocznym lub eksternistycznym

5. ukończyła 18 lat,

6. nie ukończyła 60 lat - kobieta, a mężczyzna 65 lat.

7. nie nabyła prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej
lub renty socjalnej.

8. nie pobiera zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, świadczenia rehabilitacyjnego,
zasiłku chorobowego, macierzyńskiego - po ustaniu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej
lub zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności.

9. nie pobiera, na podstawie przepisów o pomocy społecznej zasiłku stałego.

10. nie jest właścicielem lub posiadaczem (samoistnym lub zależnym) nieruchomości rolnej
w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego o powierzchni użytków rolnych powyżej
2 ha przeliczeniowych lub nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu
stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w takim gospodarstwie.

11. nie uzyskuje przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym z działów
specjalnych produkcji rolnej, chyba że dochód z działów specjalnych produkcji rolnej,
obliczony dla ustalenia podatku dochodowego od osób fizycznych nie przekracza wysokości
przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 2 ha
przeliczeniowych ustalonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, na podstawie
przepisów o podatku rolnym, lub nie podlega ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowym z tytułu
stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w takim gospodarstwie.

12. nie podjęła pozarolniczej działalności od dnia wskazanego w zgłoszeniu do ewidencji do dnia
wyrejestrowania tej działalności.

13. nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego na podstawie odrębnych przepisów,
z wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników (w KRUS-ie).

14. nie jest tymczasowo aresztowana.

15. nie odbywa kary pozbawienia wolności.

16. nie uzyskuje miesięcznie przychodu, z innego tytułu niż zatrudnienie, inna praca zarobkowa,
zasiłek lub inne świadczenie wypłacane z Funduszu Pracy, podlegającego opodatkowaniu
podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w wysokości przekraczającej połowę minimalnego
wynagrodzenia za pracę, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z tytułu odsetek lub innych
przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych.

17. nie pobiera na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych świadczenia pielęgnacyjnego
lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa
do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania.

18. nie pobiera po ustaniu zatrudnienia świadczenia szkoleniowego przyznanego przez pracodawcę
po rozwiązaniu stosunku pracy lub stosunku służbowego." Wyświetl wszystkie wypowiedzi z tego wątku