Patrzysz na wypowiedzi znalezione dla zapytania: świadczenia przedemerytalne do kiedy

Temat: nieuczciwa teściowa - jak wybrnąć?
wyjaśnienie
dopytałam męża bo nie znałam szczegółów
moja teściowa jest rolniczką
tzn po rozwodzie dostała od męża kawałek ziemi na wsi, rośnie tam sobie trawka,
a jej facet opłaca jej składkę KRUS czyli jakieś 300zł na kwartał
za niecałe dwa lata będzie mogła przejść na świadczenie przedemerytalne, później
emeryturka z krusu (o ile się nie mylę to wyższa niż ta zusowa)
teraz jak sobie to poukładałam w całość wychodzi, że
skoro nie miała kasy na dług i remont (konieczny) to wykorzystała syna (tak tak,
mnie też bo mamy wspólną kasę na którą oboje pracujemy)
"przetrzyma" z facetem jeszcze te dwa lata aż będzie miała własną kasę
a potem hop do mieszkania tutaj lub tego przy domu, plus oczywiście "renta" od nas
taaa, pijawa była cwańsza od nas i wykombinowała sobie interes życia

w naszym (naiwnym) wyobrażeniu, miała dostać pokój plus opiekę za friko, ale
dopiero jak nie będzie sobie radzić

co do brata męża, on mieszka z ojcem, gorzej mu się układa w życiu i mój m.
obiecał mu, że w razie śmierci ojca nie będzie chciał połowy mieszkania w
spadku, brat natomiast nie chce nic z tego mieszkania po dziadku Wyświetl wszystkie wypowiedzi z tego wątkuTemat: Kop w d...
PEKAO SA; prawie 30 lat pracy w banku; wymuszone rozwiązanie umowy o pracę
za porozumieniem stron bo można przejść na świadczenie przedemerytalne; i
ZERO podziękowania od firmy za ten okres pracy.
pozdrawiam
Wyświetl wszystkie wypowiedzi z tego wątkuTemat: Stadionowy pat
Witam!
dzis na www.slowopolskie.pl przeczytacie:

Stadionowy pat
Wciaz nie ma podpisanej umowy pomiedzy wojskowym a pilkarskim Slaskiem
okreslajacej warunki korzystania przez futbolistów ze stadionu przy ulicy
Oporowskiej.
http://www.slowopolskie.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=2003303030084

Nie sa faworytami
Wroclawianie mieli w sezonie 2002/03 dysponowac najmocniejsza kadra w
historii. Przed startem do rozgrywek w klubie myslano o awansie do czolowej
szesnastki Euroligi i obronie mistrzostwa Polski.
http://www.slowopolskie.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=2003303030085

Slask drugi, Mierzejewski pierwszy
Sporym sukcesem zakonczyla sie wyprawa zapasników sumo Slaska Wroclaw do
czeskich Jemielnic.
http://www.slowopolskie.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=2003303030082

Smierc w karetce
50-letni mezczyzna zmarl wczoraj w karetce podczas transportu do szpitala. O
tym, ze w piwnicy budynku przy ulicy Lwowskiej spi rozebrany do polowy
mezczyzna, zawiadomila strazników miejskich dozorczyni.
http://www.slowopolskie.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=2003303030080

Sprzedajemy Wroclaw
Po raz dziesiaty Wroclaw zaprezentuje sie na Miedzynarodowych Targach
Nieruchomosci w Cannes, we Francji. Na udzial w imprezie miasto wyda w tym
roku okolo 90 tys. zlotych.
http://www.slowopolskie.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=2003303030079

Obrona kasy
Kaloryfery w spóldzielni mieszkaniowej Energetyk pozostana cieple - zapewnia
Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej. Do wczoraj przedsiebiorstwo
mialo podjac w tej sprawie decyzje.
http://www.slowopolskie.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=2003303030078

Zbrojny proces
Dzis we wroclawskim sadzie beda zeznawac kolejni swiadkowie w procesie
Leszka C., uznawanego za przywódce najgrozniejszego wroclawskiego gangu.
http://www.slowopolskie.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=2003303030077

Sprzataja po ludowcach
SLD czysci urzedy z dzialaczy PSL
http://www.slowopolskie.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=2003303030072

Kasy bez Kaas
Nie ma juz biletów na najwazniejsze koncerty PPA.
http://www.slowopolskie.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=2003303030075

Przejsc na swiadczenie przedemerytalne
Na pytania Czytelników odpowiada Agnieszka Kantczak, kierownik dzialu
swiadczen w Powiatowym Urzedzie Pracy we Wroclawiu
http://www.slowopolskie.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=2003303030076

Wyświetl wszystkie wypowiedzi z tego wątkuTemat: Prawo pracy - zasilek przedemerytalny
nie ma szans!!!!!!

Art. 37k. 1. Świadczenie przedemerytalne przysługuje, z zastrzeżeniem ust.
9, osobie, spełniającej określone w ustawie warunki do uzyskania statusu
bezrobotnego i prawa do zasiłku, jeżeli:
 1) osiągnęła wiek co najmniej 58 lat kobieta i 63 lata mężczyzna i posiada
okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i
25 lat dla mężczyzn, lub
 2) do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn
dotyczących zakładu pracy, w którym była zatrudniona przez okres nie krótszy
niż 6 miesięcy, ukończyła co najmniej 50 lat kobieta i 55 lat mężczyzna oraz
osiągnęła okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 30 lat dla
kobiet i 35 lat dla mężczyzn, lub
 3)  do dnia rozwiązania stosunku pracy, z przyczyn dotyczących zakładu
pracy, w którym była zatrudniona przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy,
osiągnęła okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 35 lat dla
kobiet i 40 lat dla mężczyzn, lub
 4) do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rozwiązanie stosunku pracy,
posiada okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 34 lata dla
kobiet i 39 lat dla mężczyzn, a rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło w
związku z niewypłacalnością pracodawcy w rozumieniu ustawy z dnia 29 grudnia
1993 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności
pracodawcy (Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 1, z 1995 r. Nr 87, poz. 435, z 1996
r. Nr 5, poz. 34, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 123, poz. 776, z 1998 r. Nr
106, poz. 668 i Nr 137, poz. 887 oraz z 2000 r. Nr 48, poz. 550), lub
 5)  zakończyła okres zatrudnienia, o którym mowa w art. 19 ust. 2a, i w
wyniku zaliczenia go do okresu uprawniającego do emerytury spełnia warunki
określone w pkt 1, 3 lub 4.

USTAWA z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu
bezrobociu. rozdzial 3c

tomek

Wyświetl wszystkie wypowiedzi z tego wątkuTemat: Świadczenie przedemerytalne
szukaj na www.gooogle.com
tam już o tym było

aby uzyskać swiadczenie przedemerytalne trzeba spełniać dwa


Wyświetl wszystkie wypowiedzi z tego wątkuTemat: Rejestracja ZUS bezrobotnego wspolmalzonka
To prawda, cytuje z:   www.zus.pl/ubezpie/ube009.htm

"Ubezpieczenie członków rodziny

Ubezpieczenie zdrowotne obejmuje zamieszkujących na terytorium Polski
członków rodziny ubezpieczonego.

Za członka rodziny uważa się następujące osoby, pod warunkiem niepodlegania
ubezpieczeniu z innego tytułu:

dziecko własne, dziecko drugiego małżonka, dziecko przysposobione oraz wnuka
i dziecko obce przyjęte na wychowanie, również w ramach rodziny zastępczej,
do ukończenia przez nie 18 lat. Jeżeli osoby te kształcą się nadal, to są
objęte ubezpieczeniem zdrowotnym do ukończenia 26 lat. Osoby niepełnosprawne
w znacznym stopniu objęte są ubezpieczeniem bez ograniczenia wieku,
małżonka,
krewnych wstępnych pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z
ubezpieczonym,
dzieci uprawnione do renty rodzinnej.
Ubezpieczenie zdrowotne nie obejmuje członków rodziny ubezpieczonego, który
nie został wymieniony w art. 2 ust. 1 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu
zdrowotnym. Nie mogą zgłaszać do ubezpieczenia zdrowotnego swoich członków
rodziny m.in. osoby posiadające obywatelstwo, nie zamieszkujące na
terytorium Polski, objęte ubezpieczeniem emerytalnym i rentowymi oraz
cudzoziemcy będący na terenie Polski studentami i słuchaczami studiów
doktoranckich.

W przypadku:

uczniów oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli w rozumieniu
przepisów o systemie oświaty oraz dzieci przebywających w placówkach
pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze, opiekuńcze lub lecznicze,
studentów i słuchaczy studiów doktoranckich,
osób korzystających z urlopu wychowawczego,
dzieci do czasu rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego, nie
przebywających w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne,
wychowawcze, opiekuńcze lub lecznicze,
osób pobierających stypendium sportowe po ukończeniu 15 roku życia,
osób bezdomnych wychodzących z bezdomności,
osób uprawnionych do świadczeń alimentacyjnych na podstawie ugody sądowej
lub prawomocnego orzeczenia sądu,
osób bezrobotnych,
osób pobierających zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne
oraz osób nie pobierających zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia
przedemerytalnego,
osób pobierających rentę socjalną, zasiłek stały, zasiłek stały wyrównawczy
lub gwarantowany zasiłek okresowy z pomocy społecznej
obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego powstaje wówczas, gdy osoby te nie
podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu, w tym z tytułu bycia
członkiem rodziny ubezpieczonego opłacającego składkę.

Wyświetl wszystkie wypowiedzi z tego wątkuTemat: ZUS- zdrowotne -żona na moim ubezpieczeniu...

Użytkownik "Michał Borkowski" :


Mam takie pytanko... moja żona jest
bezrobotna :(( Chciałbym, aby sie podlegała
kiebskiej obsłudze medycznej naszego
kraju, a więc aby miała opłacane składki zdrowotne - z mojej
składki.
Dokładnie chodzi o to, by nie trzeba było dopłacać.
Kiedyś słyszałem, że może podlegać pod
moje ubezpieczenie zdrowotne, z tym że trzeba
odpowiednio to zgłosić do ZUS.
Opłacam składki podwójnie - pracuję na
umowę o pracę i prowadzę działalność.
Jakie dokumenty należy złożyć do ZUS i czy
w ogóle w świetle naszego prawa da się to zrobić?


Art. 15. pkt 5 o powszechnym ubezpiueczeniu zdrowotnym:
Obowiązek ubezpieczenia: bezrobotnych - powstaje z dniem uzyskania statusu
bezrobotnego, a wygasa z dniem utraty tego statusu,
Art. 16. pkt 7. Bezrobotnych oraz osoby pobierające zasiłek przedemerytalny
lub świadczenie przedemerytalne z urzędu pracy zgłasza do ubezpieczenia
zdrowotnego wypłacający zasiłek lub świadczenie.

Art. 2. Ubezpieczonymi na podstawie przepisów ustawy są osoby posiadające
obywatelstwo polskie i zamieszkujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
(.., jeżeli:
1)podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego,
2)ubezpieczają się dobrowolnie,
3)są członkami rodziny osób, o których mowa w pkt 1 i 2.

Art. 7. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
2) bezrobotnym - rozumie się przez to bezrobotnego w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu
bezrobociu (Dz. U. z 1997 r. Nr 25, poz. 128),
21) członku rodziny - rozumie się przez to, z zastrzeżeniem pkt 21a,
następujące osoby, pozostające na wyłącznym utrzymaniu ubezpieczonego
opłacającego składkę:
a)dziecko własne, dziecko drugiego małżonka, dziecko przysposobione oraz
wnuka i dziecko obce przyjęte na wychowanie, również w ramach rodziny
zastępczej, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej - do
ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli jest niepełnosprawne w znacznym
stopniu - bez ograniczenia wieku,
b)małżonka,
c)krewnych wstępnych pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym i
nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia,

Wyświetl wszystkie wypowiedzi z tego wątkuTemat: Świadczenie emerytalne
Dzień Dobry.
Pracuję 38 lat, zakład mój jest w likwidacji, jestem w wieku 57 lat.
W jakiej kwocie przysługuje mi świadczenie przedemerytalne.
Wyświetl wszystkie wypowiedzi z tego wątkuTemat: na jakiej podstawie prawnej zwolnić pracownika??


witam grupowiczów

Mam pytanko może do kogoś kto się dobrze orientuje w prawie
pracy. Mój
ojciec chce przejść na świadczenie przedemerytalne na tzw. starych
zasadach,
które obowiązują do końca lipca jako, że spełnia wszystkie
wymagania, a
pracodawca i tak się chce go pozbyć bo niedługo wejdzie w taki wiek,
że na 2
lata przed emeryturą nie będzie go mógł zwolnić. Problem polega
na tym, że
nie wie jaki tytuł prawny ma wpisać pracodawca przy uzasadnieniu
zwolnienia.
Dokładnie nie pamietam, ale  aby uzyskać prawo do świadczenia to
powinno
być, że zwolnienie następuje "z winy pracodawcy", czy "w wyniku
likwidacji
stanowiska" wraz z odniesieniem do konkretnego paragrafu w
kodeksie pracy.
Niestety w naszym przypadku pracodawcą jest mała firma, której nie
obowiązują te przepisy tylko zwykłe przepisy kodeksu cywilnego bo
firam nie
zatrudnia wymaganego limitu pracowników. Niestety w kodeksie
cywilnym nie ma
paragrafu odnoszącego się do tego typu zwolnień. Pytanie brzmi
jaki paragraf
w tej sytuacji powinien wpisać do zwolnienia pracodawca zwalniając
pracownika, aby ten mógł dostać świadczenie przedemerytalne??


W kodeksie cywilnym nie ma przepisów dotyczących zwolnień, w tym
przypadku nei ma on zastosowania. Rozróżnienie o którym piszesz
odnoszace sie do rozmiaru pracodawcy istnieje (mniej lub więcej niż 20
pracowników) ale chodzi tu o stosowanie przepisów ustawy o
szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy
z przyczyn niedotyczących pracowników-gdy zaklad pracy zatrudnia
wiecej niż 20, gdy mniej to stosuje sie przepisy kodeksu pracy (a nie
kodeksu cywilnego)-czyli w przypadku zakladu Twojego taty.
Uzyskanie prawa do swiadczenia przedemerytalnego musi nastapic
zgodnie z przepisami wspomnianych wyzej ustaw,ale podanie
przyczyny nie jest rownoznaczne ze wskazaniem paragrafu kodeksu.
Pracodawaca wypowiadajac umowe Twojemu tacie jest obowiazany
podac przyczyne wypowiedzenia (art.30 par.4).Taka przyczyna moze
byc wlasnie likwidacja stanowiska albo przyczyny
ekonomiczne,organizacyjne,produkcyjne-i jeden z takich powodow
moglby pracodawca podac w wypowiedzeniu i to bylaby przyczyna
wymagana przez ustawe o swiadczeniach przedemerytalnych do
nabycia prawa do tego swiadczenia.(uznawana za wypowiedzenie "z
winy pracodawcy")


--
z góry dzięki za pomoc
pozdrawiam maro


--
Wysłano z serwisu Usenet na stronach PomocPrawna.INFO
-http://usenet.pomocprawna.info

Wyświetl wszystkie wypowiedzi z tego wątkuTemat: Skandal! Komuna dalej ma się w najlepsze!
znalazlam wywiad wiec wklejam
ZUS przyzna emeryturę 60-letnim mężczyznom, nawet jeśli w tym roku nie będą mieć
35 lat stażu ubezpieczeniowego.

Sejm uchwalił właśnie ustawę dającą prawo do emerytur 60-letnim mężczyznom z
35-letnim stażem. Co to oznacza?

- Nowelizacja dotyczy mężczyzn urodzonych przed 1949 rokiem, tj. tych, którzy w
tym roku ukończą 60 lat lub ukończyli je wcześniej, ale z uwagi na
nieosiągnięcie 65 lat nie mogli przejść na emeryturę powszechną. Jeśli
legitymują się 35 latami składkowymi i nieskładkowymi, uzyskają prawo do
emerytury bez konieczności posiadania orzeczenia o całkowitej niezdolności do
pracy. Ponadto muszą jednak spełniać inne warunki dające prawo do tzw.
wcześniejszej emerytury pracowniczej.

Jakie?

- Chodzi głównie o tzw. ostatni tytuł ubezpieczenia. Dla takiej osoby ostatnią
formą pracy, przed złożeniem wniosku do ZUS, musi być stosunek pracy. Z tym że
nie jest ważne, czy od zakończenia pracy taka osoba otrzymuje na przykład rentę
z tytułu niezdolności do pracy, zasiłek dla bezrobotnych lub świadczenie
przedemerytalne. Istotne jest, aby ostatnim tytułem ubezpieczenia związanym z
pracą zarobkową było ubezpieczenie pracownicze. Ale nawet od tej reguły jest
wyjątek.

Jaki?

- Jeśli mężczyzna, który będzie ubiegać się o emeryturę w ZUS wykaże, że
pracował na etacie, a więc jako pracownik, przez cały 35-letni okres wymagany do
przyznania świadczenia.

Nawet jeśli obecnie prowadzi na przykład działalność gospodarczą?

- Tak. Wtedy ZUS nie interesuje, jaki jest ostatni tytuł ubezpieczenia, ale sam
fakt posiadania wymaganego okresu ubezpieczenia pracowniczego.

Czyli mężczyzna urodzony w 1946 roku, który obecnie prowadzi firmę, ale
wcześniej przepracował 37 lat na etacie, będzie mógł skorzystać z emerytury?

- Tak.

A co z tymi, którzy nie spełnią tych warunków?

- Aby uzyskać emeryturę, muszą przez co najmniej 6 miesięcy poprzedzających
zgłoszenie wniosku pozostawać w ubezpieczeniu pracowniczym.

Czyli osoba, która obecnie prowadzi firmę, może ją wyrejestrować i przynajmniej
przez pół roku być pracownikiem?

- Tak.

Czy ZUS wymaga, żeby był to pełny etat?

Wyświetl wszystkie wypowiedzi z tego wątkuTemat: Przychodzi baba do lekarza...
Akt 1)
Pewien lekarz przyjmował 50-ciu pacjentów dziennie i dostawał brutto 1000 zł
miesięcznie w specjalistycznej przychodni podlegającej państwowymu szpitalowi.
Dyrektor szpitala wiedział, że lekarz przynosił szpitalowi dochód, ale znikomy
w porównaniu z olbrzymim długiem bankrutującego szpitala. Więc dyrektor
zwalnia lekarza, bo chce się wykazać restrukturyzacją czyli likwidacją jego
stanowiska pracy. Lekarz idzie na bezrobocie - taką dostał nagrodę po 29
latach pracy. Mimo, że został zwolniony z winy zakładu pracy nie należy mu się
świadczenie przedemerytalne, bo brakuje mu rok pracy. Jest traktowany tak
jakby nigdy nigdzie nie pracował. Lekarz szuka nowej pracy. Kończy mu się
kuroniówka.

Akt 2)
Nagle lekarz "cudem" znajduje pracę w prywatnym ośrodku służby zdrowia, gdzie
jest duża rotacja wśród lekarzy. Dyrektor nie płaci lekarzom pensji w
wyznaczonym terminie. Dyrektor kontroluje, kwestionuje i cofa każde
skierowanie wystawione do specjalisty. Dyrektor się wścieka i robi lekarzowi
awanturę, gdy ten takie skierowanie wystawia - ma rację bo pieniądze idą
za pacjentem. Pacjenci się wściekają i robią lekarzowi awanturę, gdy ten nie
chce im wystawić skierowania do specjalisty. Lekarz cierpliwie znosi
upokorzenia, pragnie dopracować ten jeden rok do emerytury, ale zadręcza się
czy nie zamknie go wcześniej prokurator.

Akt3).
Recepcjonistki w szpitalach i przychodnich państwowych informują pacjentów, że
nie będą mogli kontynuować u nich dotychczasowego cyklu leczenia jeżeli nie
przyniosą skierowania na ponowne kompleksowe badanie ( droższe ).
Lekarz zatrudniony w firmie prywatnej nie chce wydać takiego skierowania.
Pacjent cierpliwie prosi i mówi, że musi dostać "droższe" skierowanie. Lekarz
cierpliwie słucha i odpowiada, że może dać tylko "tańsze" skierowanie. Pacjent
robi awanturę.
Wyświetl wszystkie wypowiedzi z tego wątkuTemat: Ginekologia w Piotrkowie - cd. Zeszli z kosztów...
To nie bajka .
Pewien lekarz przyjmował 50-ciu pacjentów dziennie i dostawał
brutto 1000 zł miesięcznie w specjalistycznej przychodni
podlegającej państwowymu szpitalowi. Dyrektor wiedział, że
lekarz przynosił szpitalowi dochód, ale znikomy w porównaniu z
olbrzymim długiem bankrutującego szpitala. Więc dyrektor
zwalnia lekarza, bo chce się wykazać restrukturyzacją czyli
likwidacją jego stanowiska pracy. Lekarz idzie na bezrobocie -
taką dostał nagrodę po 29 latach pracy. Nie należy mu się
świadczenie przedemerytalne lub emerytalne, bo brakuje mu rok
pracy. Jest traktowany tak jakby nigdy nigdzie nie pracował.
Lekarz szuka nowej pracy. Kończy mu się kuroniówka. Nagle
lekarz "cudem" znajduje pracę w prywatnym ośrodku służby
zdrowia, gdzie jest duża rotacja wśród lekarzy. Dyrektor nie
płaci lekarzom pensji w wyznaczonym terminie. Dyrektor
kontroluje, kwestionuje i cofa każde skierowanie wystawione do
specjalisty. Dyrektor się wścieka i robi lekarzowi awanturę,
gdy ten takie skierowanie wystawia - ma rację bo pieniądze idą
za pacjentem. Pacjenci się wściekają i robią lekarzowi
awanturę, gdy ten nie chce im wystawić skierowania do
specjalisty. Recepcjonistkom w szpitalach i przychodniach
państwowych nakazano informowa pacjentw, że nie będą mogli
kontynuować u nich dotychczasowego czklu leczenia jeżeli nie
przyniosą skierowania na ponowne, drogie, kompleksowe badanie.
Oczywiście lekarz zatrudniony w firmie prywatnej nie chce wydać
takiego skierowania. Wtedy pacjent mu wymyśla. Lekarz
cierpliwie znosi upokorzenia, pragnie dopracować ten jeden rok
do emerytury, ale zadręcza się czy nie zamknie go wcześniej
prokurator.

Wyświetl wszystkie wypowiedzi z tego wątkuTemat: W Białymstoku oferty tylko od trzech lekarzy ro...
Aby do emerytury !!!
Pewien lekarz przyjmował 50-ciu pacjentów dziennie i dostawał
brutto 1000 zł miesięcznie w specjalistycznej przychodni
podlegającej państwowymu szpitalowi. Dyrektor wiedział, że
lekarz przynosił szpitalowi dochód, ale znikomy w porównaniu z
olbrzymim długiem bankrutującego szpitala. Więc dyrektor
zwalnia lekarza, bo chce się wykazać restrukturyzacją czyli
likwidacją jego stanowiska pracy. Lekarz idzie na bezrobocie -
taką dostał nagrodę po 29 latach pracy. Nie należy mu się
świadczenie przedemerytalne lub emerytalne, bo brakuje mu rok
pracy. Jest traktowany tak jakby nigdy nigdzie nie pracował.
Lekarz szuka nowej pracy. Kończy mu się kuroniówka. Nagle
lekarz "cudem" znajduje pracę w prywatnym ośrodku służby
zdrowia, gdzie jest duża rotacja wśród lekarzy. Dyrektor nie
płaci lekarzom pensji w wyznaczonym terminie. Dyrektor
kontroluje, kwestionuje i cofa każde skierowanie wystawione do
specjalisty. Dyrektor się wścieka i robi lekarzowi awanturę,
gdy ten takie skierowanie wystawia - ma rację bo pieniądze idą
za pacjentem. Pacjenci się wściekają i robią lekarzowi
awanturę, gdy ten nie chce im wystawić skierowania do
specjalisty. Recepcjonistkom w szpitalach i przychodniach
państwowych nakazano informować pacjentów, że nie będą mogli
kontynuować u nich dotychczasowego cyklu leczenia jeżeli nie
przyniosą skierowania na ponowne, drogie, kompleksowe badanie.
Oczywiście lekarz zatrudniony w firmie prywatnej nie chce wydać
takiego skierowania. Wtedy pacjent mu wymyśla. Lekarz
cierpliwie znosi upokorzenia, pragnie dopracować ten jeden rok
do emerytury, ale zadręcza się czy nie zamknie go wcześniej
prokurator.


Wyświetl wszystkie wypowiedzi z tego wątkuTemat: Sprint Hausnera
Bieg na 15 mcy diet
SLD i PO to organizacje przestępcze mające na celu eksterminację ludzi w wieku
powyżej 50 którzy nie dorobili się majatków na rozkradaniu Polski ,obawiają się
o utrzymania pracy i są zmęczeni trzydziestokilkuletnią charówą na czerwonych i
solidarnościowych knurów.Te przestepcze orgnizacje chcą doprowadzić do ruiny
wiele polskich rodzin.I nie chodzi o ratowanie finansów publicznych.Chodzi o
zebranie pieniędzy na składkę do Unii i NATO aby w nagrodę uzyskać tam
lukratywne posadki dla siebie i swoich dzieci.Ta solidnościowo-komunistyczna
banda kumplująca się od sławnej Magdalenki 1989 nadaj Polską rządzi.Była PZPR i
solidarnośc potem SDRP i UW potem SLD iAWS a szykuje się PO i SDPL.Zmiana
szyldów a ludzie ci sami.Sen z powiek 60 % posłów zabiera wizja odsunięcia od
koryta przez Andrzeja Leppera.Ten ,,cham''smie wchodzić na
salony ,,warszawki''i wymyslać im od złodziei którzy Polskę rozkradli.A prawda
w oczy kole.Szukają po omacku kół ratunkowych .Koła nie ma ,znalazła się
belka.Ale ta belka nie z drena tylko z żelbetu i zamiast uratować topielców SLD
jeszcze ich na dno pociągnie.I dałby Bóg!!!Niestety szumowina zawsze wypłynie
na wierzch,jak to wiedzą gospodynie gotujące rosół.Nie jestem
populistą ,oszołomem komuchem itd itd.Od trzydziestu lat ciężko pracuję i
chciałem w wieku 55 lat mieć wybór:świadczenie przedemerytalne i niższy poziom
dochodów lub dalsza praca do ,,usranej śmierci''.Banda poselkich nierobów(kto z
nich w moim wieku tak długo pracuje?-nie wliczam w to tzw działania z partiach
org.,,młodzieżowych''typu ZSP ZSMP i nne komunistyczne ,,komuch jugend''lub w
tzw ,,opozycji''typu KOR ROPCIO KPN NZS) chce mi zabrać szansę na dożycie w
spokoju do emerytury bez stresów i zawału a także to aby na moje miejsce wszedł
ktoś młodszy(bo nie ma pracy).Darwinizm społeczny tzn liberalizm ,któremu
hołduje SLD SDPL PO to ideologia gorsza od faszyzmu.Plan Hausnera to lustrzane
odbicie Janosika : zabrać biednym i dać bogatym.Liczę na upadek planów tego
ekonomicznego oszołoma i szkodnika.I nie straszcie Argentyną.Argentyna upadła
bo ślepo trzymała się się doradców pokroju J.Sachs(profesora naszego
Balcerowicza) a gdy wszystko się posypało zaczęłą działac po omacku bez
jakiegokolwiek planu.Nazwijcie mnie głupkiem ,ale i tak wiekszość myślących
jest po mojej stronie. Wyświetl wszystkie wypowiedzi z tego wątkuTemat: Wybory ,wybory...
Wybory ,wybory...

Dziś mój stary oświadczył – też nie popieram
Tak jak nasz Sejm – rządu Belki i Hausnera
Nic moja Matrono na to Ci nie poradzę
Czas w sierpniu wybierać nową władzę
Sierpniu la Boga -mój mężu kochany
To my nad morzem mamy urlop zaplanowany
Trudno. Co Ty gadasz jaki urlop -Ta przecież
Cały rok urlop mamy- jak każdy bezrobotny na świecie

O przepraszam moja droga czy ja nie śnię
Przecież Ty masz świadczenie przedemerytalne
Za 30 lat pracy należało się - komu jak komu
Wstyd - ty zaś bezrobotny na zasiłku siedzisz w domu
Niedorajda – nic nie umiesz - popatrz jak inni rodacy
Dyplom w kieszeń… i do Irlandii jadą za pomywaczy
Albo truskawki w Szwecji będą lada dzień zbierać
A Ty wielki inżynier - tylko nos umiesz zadzierać

Mam wiadomość !Nie kłóć się ze mną moja kochana
W komisji wyborczej zasiądę 13 –tego od rana
Dwie stówy zarobię lekko jakby od niechcenia
Za dwa dni w komisji pracy - e tam raczej siedzenia
Trochę mało ,ale dobre choć te dwieście złotych
Gdy na d…masz już do cna przetarte galoty
Najpierw czynsz ,Boże to nawet nie starczy na połowę
O la boga…Wszystko w tym domu na Matrony głowie

Aż kochanie te wybory… Co tam mruczysz co tam gadasz
Mowię ,że w europejskim parlamencie nie wypada
Wybierać tych co już kręcili się na karuzeli
Czas - aby nieskażeni władzą teraz tam zaistnieli
O mam tu takiego- dziś występuje jako bezpartyjny
To człek uczciwy, całą duszą prawy i uczynny
Ten –temu chodzi - nie o Twoje dobro - tylko oto
Żeby mógł teraz brać ze Strasburga euraki - idioto


Wyświetl wszystkie wypowiedzi z tego wątkuTemat: Rusza prywatyzacja stoczni
Rusza prywatyzacja stoczni
Ktoś tui kłamie,
Rada Ministtrow obradowała 23 września, we wtorek -oto komunikat CIR (Centrum
Informacji Rządu):
Decyzje Rady Ministrów z dnia 23.01.2007
Podczas dzisiejszych obrad Rada Ministrów przyjęła:
* projekt ustawy o zmianie ustawy o dodatku pieniężnym dla niektórych
emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo
zasiłek przedemerytalny oraz niektórych innych ustaw,
* projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym,
* projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych,
* projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami
kompetencyjnymi w administracji publicznej w województwie,
* projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

Rząd zaakceptował "Strategię rozwoju sportu w Polsce do roku 2015".

Rada Ministrów zajęła stanowisko wobec:

* poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk 822),
* senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu prac
podwodnych (druk 1052)"
***
O prywatyzacji - stoczni ani słowa.
Czyżby zwołano ekstra posiedzenie Rady Ministrów, bo jakiś dupek zapomniał do
15 stycznia przedstawić programu prywatyzacji Radzie Ministrów pod obrady?
A to ciekawostka!, bo Centrum Informacji rządu nie podaje ani slowa o
jakiejkowiek nagłym dodatkowymposiedzeniu PR po 23-cim.
Wiec gdzie i kiedy rząd podjął decyzję? I kto tu łże w żywe oczy?
Takiej decyzji Centrum Informacji Rządu - NIE POTWIERDZA w żadnym ujawnionym
dokumencie ani komunikacie!!!
Wyświetl wszystkie wypowiedzi z tego wątkuTemat: Polacy w finale Konkursu Chopinowskiego
Tylko KACZYŃSKI obroni twoją ...
... bardzo niską juz emeryture , rentę czy swiadczenie przedemerytalne . PO
natomiast odkroi Ci na jeszcze mniejsze . GŁOSUJ NA KACZYŃSKIEGO ! Wyświetl wszystkie wypowiedzi z tego wątkuTemat: Co o tym sądzicie?
Co o tym sądzicie?
Co Państwo sądzicie o takiej sytuacji.
Mój teść {1951 rok urodzenia} od około 28 roku życia pobiera rentę z ZUS-u.
Rentę otrzymał z powodu skrzywienia kręgosłupa, obecnie doszły choroby serca
spowodowane otyłością i paleniem papierosów przez wiele lat (obecnie nie pali)
Całą rentę(przy IIIgrupie 750 zł, a przy II - 1000 zł.} przelewa na konto
pełnoletniej już córki (obecnie 24 lat). Sam utrzymuje się z pracy w ZPCh. W
związku z tym, że jest inwalidą budżet państwa pokrywa koszta ubezpieczenia
społecznego oraz pracodawca zatrudniający go otrzymuje zwrot podatku watu
2 * najniższe wynagrodzenie przy II grupie
1 * najniższe wynagrodzenie przy III grupie
Rok temu teść otrzymał nieoprocentowaną pożyczkę na samochód ze środków PFRON-
u. To już druga tego typu pożyczka. Obecnie robi wszystko żeby ją umożyli.
Teściowa (1951), po zwolnieniu z pracy robiła wszystko co możliwe celem
otrzymania renty. Chodziła do psychiatry, wykorzystywała teściów swojego
syna, którzy są lekarzami, symulowała różne choroby. W ten sposób przez kilka
lat wyłudzała pieniądze. Pobierając rentę pracowała w ZPCh jako dozorczyni.
Prezesem firmy był kolega {pochodzą z jednej wsi}. Dorabiała też pracując na
czerno w knajpie {kucharka}. Rok temu poprosiła szefa o rozwiązanie umowy z
przyczyn ekonomicznych, załatwiła świadków, którzy potwierdzili, że mieszkała
na wsi i maiąc zaledwie 22,5 roku okresów składkowych otrzymała dożywotnie
świadczenie, na które składamy się my - świadczenie przedemerytalne.mając 60
lat przejdzie na emertturę. Otrzymuje świadczenie i dorabia na czarno
pilnując dziecko.
Napisałm to wszystko, gdyż na przykładzie moich teściów przedstawiłam kilka
patologii, których koszty ponosimy my wszyscy. Czy nas na to stać? Czy stać
nasze społeczeństwo na utrzymywanie darmozjadów, oszustów i cwaniaków.
Dlaczego na jedne rodziny państwo przeznacza tak ogromne pieniądze, a inni
nie mają nawet zasiłkóów dla bezrobotnych. Dlaczego pośrednio (750- 1000
renty ojca) dotuje się zdrowych, młodych ludzi (dzieci pseudorencistów), a
ciężko chorych, młodych skazuje się na życie za 418 zł. renty socjalnej. Nie
oszukujmy się za to nie da się przeżyć.
Ja jestem taką sytuacją zbulwersowana. A co Państwo o tym myślicie? A może
znacie podobne sytuacje. Wyświetl wszystkie wypowiedzi z tego wątkuTemat: Świadczenie rehabilitacyjne??
przecież masz świadczenie przedemerytalne, bez środków do życia nie zostajesz. Wyświetl wszystkie wypowiedzi z tego wątkuTemat: Dodatek mieszkaniowy!!!
Dodatek mieszkaniowy przysługuje:
1) najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
2) osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
3) osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
4) innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
5) osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

Warunkiem dodatkowym jest spełnianie kryterium dochodowego.
Jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza:
- 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym,
- 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym,

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe.

Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego oraz zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r. Wyświetl wszystkie wypowiedzi z tego wątkuTemat: pytanie do niepełnosprawni.pl
W myśl ustawy z dnia 21 czerwca 2001 o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. 01.71.734) dodatek mieszkaniowy przysługuje:
1) najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
2) osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
3) osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
4) innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
5) osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.


Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, których średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku.

Kwota najniższej gwarantowanej emerytury od 1 marca 2008 r. to 636,29 zł.

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego oraz zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy, samodzielnie zajmującą lokal albo gospodarstwo prowadzone przez tę osobę wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby.

Dodatek mieszkaniowy przyznaje, na wniosek osoby uprawnionej do dodatku mieszkaniowego, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji administracyjnej. Do wniosku dołącza się deklarację o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz inne niezbędne dokumenty.
Wyświetl wszystkie wypowiedzi z tego wątkuTemat: Dodatek mieszkaniowy-kwota netto czy brutto?
Dochód gospodarstwa domowego oblicza się dodając wszystkie dochody brutto osób, które stale zamieszkują razem w tym gospodarstwie. Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania (ale nie podatku) oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe.
Muszą to być dochody brutto (czyli z podatkiem) z 3 ostatnich miesięcy sprzed daty złożenia wniosku. Do dochodów nie wlicza się:
- świadczeń pomocy materialnej dla uczniów (przykładem takiej pomocy są stypendia opisane w ustawie o systemie oświaty, Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),
- dodatków dla sierot zupełnych,
- jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka oraz dodatku (do zasiłku rodzinnego) z tytułu urodzenia dziecka,
- pomocy w zakresie dożywiania,
- zasiłków pielęgnacyjnych,
- zasiłków okresowych z pomocy społecznej oraz jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej,
- dodatków mieszkaniowych (tzn. dodatków, które zostały przyznane wcześniej, jeśli osoba lub rodzina kolejny raz ubiega się o pomoc),
- zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r. (Dz. U. z 2005 r., Nr 102, poz. 852 z późn. zm.). Chodzi o pomoc, która została wypłacona wiosną 2007 r. niektórym emerytom i rencistom, ponieważ nie przeprowadzono zapowiadanej waloryzacji świadczeń.
Średni dochód na miesiąc oblicza się dzieląc dochód gospodarstwa domowego przez 3 (liczba miesięcy) i przez liczbę osób w gospodarstwie domowym. O dodatek można ubiegać się, jeśli po obliczeniu okazuje się, że średni dochód na jedną osobę nie przekracza:
- 175% kwoty najniższej emerytury - dla osoby mieszkającej samotnie (gospodarstwo jednoosobowe),
- 125% kwoty najniższej emerytury - dla rodziny, w której są co najmniej dwie osoby (gospodarstwo wieloosobowe).
Wyświetl wszystkie wypowiedzi z tego wątkuTemat: Afazja a NFZ
Dziękuję za informację.
Sprawdziłam - mama ma przyznane "świadczenie przedemerytalne" od dnia
01.07.2000. Z tego co się orientuję za rok i 2 miesiące (wtedy gdy mama skończy
55 lat) ma się ono zamienić w emeryturę.
Czy to coś wyjaśnia? Wyświetl wszystkie wypowiedzi z tego wątkuTemat: renta socjalna i rodzinna
Na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz.U. nr 135, poz. 1268 z póżn. zm.) renta socjalna przysługuje osobie, która:
- jest pełnoletnia oraz
- jest całkowicie niezdolna do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało:
przed ukończeniem 18. roku życia albo w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej - przed ukończeniem 25. roku życia albo w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Renta rodzinna na podstawie Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 04.39.353) przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń. Przy ocenie prawa do renty przyjmuje się, że osoba zmarła była całkowicie niezdolna do pracy.

Renta rodzinna przysługuje także uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci pobierała zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne. W takim przypadku przyjmuje się, że osoba zmarła spełniała warunki do uzyskania renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Do renty rodzinnej uprawnieni są następujący członkowie rodziny:
1) dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione;
2) przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, w tym również w ramach rodziny zastępczej;
3) małżonek (wdowa i wdowiec);
4) rodzice.

W przypadku zbiegu uprawnień do renty socjalnej z uprawnieniem do renty rodzinnej, kwota renty socjalnej ulega takiemu obniżeniu, aby łączna kwota obu świadczeń nie przekraczała 200% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Kwota obniżonej renty socjalnej nie może być niższa niż 10% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.
Renta socjalna nie przysługuje, jeżeli kwota renty rodzinnej przekracza 200% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.
Wyświetl wszystkie wypowiedzi z tego wątkuTemat: Rządowy sposób na kryzys: skrócić okres ochronny
Wyrzucuc z rządu i sejmu, oraz wszytskich urzedow
starych prykow !!

zychy, komoroskie i inne darmozjady na swiadczenie przedemerytalne!!

albo niech korzystaja z programu 50+tak jak wszysccy Polacy
Wyświetl wszystkie wypowiedzi z tego wątkuTemat: Będą zapomogi dla emerytów
Będą zapomogi dla emerytów
Czy ta "zapomoga" dotyczy też pobierających świadczenie przedemerytalne? Wyświetl wszystkie wypowiedzi z tego wątkuTemat: Program dobry, związkowcy źli?
Program dobry, związkowcy źli?
Znów są równi i równiejsi.Ja przez brakujace 2 lata do
emerytury świadczenie przedemerytalne /31%/ mojej pensji a tu
proszę 75% pensji i dodatki.Warto było walczyć. Wyświetl wszystkie wypowiedzi z tego wątkuTemat: Co ty wiesz o pomostówkach - informator emeryta...
Urodzilam sie w 1957 r,obecnie mam przepracowane 32 lata.Nadal pracuje,ale czy
bede mogla po ukonczeniu 50 lat przejsc na świadczenie przedemerytalne.Wiek 50
lat kończe 21.11.2007 r. Wyświetl wszystkie wypowiedzi z tego wątkuTemat: Co ty wiesz o pomostówkach - informator emeryta...
prosze mi odpowiedziec ..mam 51lat pracowalam na koleji od 1971-2004 do marca.w
marcu przeszlam na swiadczenie przedemerytalne .czy w wieku 55 lat moge przejsc
na wczesniejsza emeryture albo na pomostowa zaznaczam ze przed 1999r spelnialam
warunek o warunkach szczegolnych Wyświetl wszystkie wypowiedzi z tego wątkuTemat: Co ty wiesz o pomostówkach - informator emeryta...
Mam 50 lat i 32 lata pracy. Czy gdybym rozwiązała umowę o pracę sama - z
poważnych przyczyn zdrowotnych, mogabym otrzymać świadczenie przedemerytalne?
Proszę o szybką odpowiedź. Wyświetl wszystkie wypowiedzi z tego wątkuTemat: Pomostówki - eksperci odpowiadają na pytania
Mam 52 lata,staż pracy-29,5 roku ,oprócz tego 6 lat pracy w rolnictwie,obecnie
pracuję na umowę na czas określony do końca maja 2005r. czy mam szanse na
świadczenie przedemerytalne?Proszę o odpowiedź. Wyświetl wszystkie wypowiedzi z tego wątkuTemat: Świadczenia przedemerytalne przyznawane po nowemu
Zyczę wszystko co najgorsze hausnerowi,przez niego nie odeszłam na swiadczenie
przedemerytalne ponieważ brakło mi 4 miesiące do daty urodzin.ja zwolniłabym go
z tego koryta i niech zostanie bez niczego.. Wyświetl wszystkie wypowiedzi z tego wątkuTemat: Komu wcześniejsza emerytura, komu pomostówka?
Witam,niestety pozostaje pani tylko świadczenie przedemerytalne,po 35 latach
pracy ,beż względu na wiek,może pani na nie przejść,jeżeli będzie pani
zwolniona z przyczyn zakładu.A na emeryturę w wieku 60 lat. Wyświetl wszystkie wypowiedzi z tego wątkuTemat: Pomostówki - szansa dla tych, którym nie przysł...
Dla tych jest swiadczenie przedemerytalne- 711 zł Wyświetl wszystkie wypowiedzi z tego wątkuTemat: Pomostówki: ile wyniosą i kto je dostanie?
Pomostówki: ile wyniosą i kto je dostanie?
dlaczego świadczenie przedemerytalne objęło osoby urodzone tylko do 31 lipca a
nie cały rok(chodzi o rocznik1954) Wyświetl wszystkie wypowiedzi z tego wątkuTemat: Wcześniejsza emerytura
Witam!,do pana Alojzego,ma pan jedno wyjscie,wprawdzie skromne,ale zawsze
coś,mężczyzna mając 40 lat pracy bez względu na wiek ,może przejść na
świadczenie przedemerytalne. Wyświetl wszystkie wypowiedzi z tego wątkuTemat: Renta i świadczenie przedemerytalne
Renta i świadczenie przedemerytalne
mam 53 lata i przepracowane 37 lat czy przysluguje mi swiadczenie
przedemerytalne. Wyświetl wszystkie wypowiedzi z tego wątkuTemat: Informator "Gazety" o nowych świadczeniach prze...
Mam 57 lat oraz 37 lat przepracowanych na PKP kiedy najkorzystniej mogę
przejść na świadczenie przedemerytalne Wyświetl wszystkie wypowiedzi z tego wątkuTemat: Informator "Gazety" o nowych świadczeniach prze...
a co z osobami które nie mają zasiłku dla bezrobotnych a mają po 56 lat? moja
mama przepracowała 29 lat i od 5 lat jest bezrobotną bez prawa do zasiłku i nie
ma nic? Jej się nie należy świadczenie przedemerytalne? Wyświetl wszystkie wypowiedzi z tego wątkuTemat: Co przed emeryturą?
Do kiedy ta nowa ustawa bedzie obowiazywala
Jesli obecnie mam 28lat pracy i 47lat zycia,zaklad jestw nienajlepszej kondycji
czy bede mogla liczyc na swiadczenie przedemerytalne po 2006r. Wyświetl wszystkie wypowiedzi z tego wątkuTemat: Co przed emeryturą?
USTAWA
z dnia 14 grudnia 1994 r.
o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.

Art. 37k.

1. Świadczenie przedemerytalne przysługuje, z zastrzeżeniem ust. 9, osobie,
spełniającej określone w ustawie warunki do uzyskania statusu bezrobotnego i
prawa do zasiłku, jeżeli:

1) osiągnęła wiek co najmniej 58 lat kobieta i 63 lata mężczyzna i posiada
okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25
lat dla mężczyzn, lub

2) do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn
dotyczących zakładu pracy, w którym była zatrudniona przez okres nie krótszy
niż 6 miesięcy, ukończyła co najmniej 50 lat kobieta i 55 lat mężczyzna oraz
osiągnęła okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 30 lat dla
kobiet i 35 lat dla mężczyzn, lub

3) do dnia rozwiązania stosunku pracy, z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w
którym była zatrudniona przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, osiągnęła okres
uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 35 lat dla kobiet i 40 lat dla
mężczyzn, lub

4) do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rozwiązanie stosunku pracy, posiada
okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 34 lata dla kobiet i 39
lat dla mężczyzn, a rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło w związku z
niewypłacalnością pracodawcy w rozumieniu ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. o
ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z
1994 r. Nr 1, poz. 1, z 1995 r. Nr 87, poz. 435, z 1996 r. Nr 5, poz. 34, z
1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 123, poz. 776, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr
137, poz. 887 oraz z 2000 r. Nr 48, poz. 550),

5) zakończyła okres zatrudnienia, o którym mowa w art. 19 ust. 2a, oraz spełnia
warunki określone w pkt 1, 3 lub 4.

Wyświetl wszystkie wypowiedzi z tego wątkuTemat: Świadczenie przedemerytalne
mój zakład zwalnia pracowników mam 48lat i 33lata pracy czy mogę liczyć na świadczenie przedemerytalne Wyświetl wszystkie wypowiedzi z tego wątkuTemat: Jakie warunki trzeba spełnić?świadcz.przedemerytal
Jakie warunki trzeba spełnić?świadcz.przedemerytal
Jakie warunki nalezy spełnić żeby iśc na świadczenie przedemerytalne?Zakład
rozwiązuja z przyczyn ekonomicznych? Wyświetl wszystkie wypowiedzi z tego wątkuTemat: Jak napisać rozwiązanie umowy o prace?
To nie Ty wypowiadasz, tylko twój zakład pracy. Taki jest warunek, żeby dostac
świadczenie przedemerytalne. I musi to byc wypowiedzenie z przyczyn
niedotyczących pracowników.
Wyświetl wszystkie wypowiedzi z tego wątkuTemat: PIT z ZUSu za opiekę?
art. Jaki PIT za świadczenia pobrane z ZUS

Poniżej cytuję artykuł "Jaki PIT otrzymasz za świadczenia pobrane z ZUS", nie mogę wkleić linku bo jest zarchiwizowany i osobom, które nie mają dostępu do archiwum nie będzie działać link.

"Jaki PIT otrzymasz za świadczenia pobrane z ZUS"

Autor: Ewa Zawiślak-Szatańska

Jeżeli pobierałeś w ciągu roku świadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jego kwotę musisz uwzględnić przy wypełnianiu swojego rocznego zeznania podatkowego PIT-36 lub PIT-37.
W tym celu wykorzystujesz informacje zawarte w formularzach PIT, które ZUS powinien dostarczyć Tobie, a następnie w terminie do końca lutego danego roku powinien je przekazać również do urzędu skarbowego.

ZUS powinien sporządzić i przekazać formularz PIT osobom, które przynajmniej przez jeden miesiąc w ciągu roku pobierały:

* zasiłek chorobowy, opiekuńczy, macierzyński,
* świadczenie rehabilitacyjne,
* emeryturę,
* rentę,
* świadczenie przedemerytalne,
* zasiłek przedemerytalny,
* rentę socjalną,
* alimenty dla innej osoby niż dziecko, potrącone na podstawie ugody lub wyroku sądu ze świadczenia emerytalno-rentowego.

ZUS wysyła do podatników na następujących formularzach PIT :

* PIT 40A - roczne rozliczenie podatku - otrzymają osoby, które przynajmniej w grudniu poprzedniego roku pobrały z ZUS świadczenie i nadal je otrzymują.
* PIT 11A - informację o dochodach otrzymają osoby, które pobrały zasiłek chorobowy, opiekuńczy lub macierzyński bądź świadczenie rehabilitacyjne, jak również osoby, które nie pobrały emerytur lub rent w grudniu ubiegłego roku lub nie będą odbiorcami tych świadczeń w momencie rozliczenia. Formularz ten otrzymają również te osoby, które złożyły w ZUS oświadczenie o zamiarze wspólnego opodatkowania swoich dochodów z małżonkiem bądź z dzieckiem
* PIT 8B - informacje o dochodach z tytułu wypłaconej rodzinie emerytury lub renty, która była należna osobie zmarłej.
* PIT 8C - informacje o przychodach z tytułu alimentów, potrąconych na podstawie ugody lub wyroku sądu ze świadczenia emerytalno-rentowego, wypłaconych osobie alimentowanej.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.


Zwolnienie na dziecko trzeba pobierać łącznie przez co najmniej miesiąc w ciągu całego roku (inne zwolnienia czy macierzyński itp. też).
Wyświetl wszystkie wypowiedzi z tego wątkuTemat: Janinka miała krakszen (MJM)
A mnie to już dawno zastanawiała taka niezmiernie ważna kwestia, a mianowicie:
z czegóż to Janinka żyła przed objęciem intratnej posady w przychodni. Na
emeryturkę czy świadczenie przedemerytalne to ona chyba za młoda, a na rencinę -
za zdrowa. Wyświetl wszystkie wypowiedzi z tego wątkuTemat: 34 - Rb13
XVII list Matrony Polskiej czyli wybory
XVII list Matrony Polskiej
Czyli wybory,wybory…

Dziś mój stary oświadczył – też nie popieram
Tak jak nasz Sejm – rządu Belki i Hausnera
Nic moja Matrono na to Ci nie poradzę
Czas w sierpniu wybierać nową władzę
Sierpniu la Boga -mój mężu kochany
To my nad morzem mamy urlop zaplanowany
Trudno. Co Ty gadasz jaki urlop -Ta przecież
Cały rok urlop mamy- jak każdy bezrobotny na świecie

O przepraszam moja droga czy ja nie śnię
Przecież Ty masz świadczenie przedemerytalne
Za 30 lat pracy należało się - komu jak komu
Wstyd - ty zaś bezrobotny na zasiłku siedzisz w domu
Niedorajda – nic nie umiesz - popatrz jak inni rodacy
Dyplom w kieszeń… i do Irlandii jadą za pomywaczy
Albo truskawki w Szwecji będą lada dzień zbierać
A Ty wielki inżynier - tylko nos umiesz zadzierać

Mam wiadomość !Nie kłóć się ze mną moja kochana
W komisji wyborczej zasiądę 13 –tego od rana
Dwie stówy zarobię lekko jakby od niechcenia
Za dwa dni w komisji pracy - e tam raczej siedzenia
Trochę mało ,ale dobre choć te dwieście złotych
Gdy na d…masz już do cna przetarte galoty
Najpierw czynsz ,Boże to nawet nie starczy na połowę
O la boga…Wszystko w tym domu na Matrony głowie

Aż kochanie te wybory… Co tam mruczysz co tam gadasz
Mowię ,że w europejskim parlamencie nie wypada
Wybierać tych co już kręcili się na karuzeli
Czas - aby nieskażeni władzą teraz tam zaistnieli
O mam tu takiego- dziś występuje jako bezpartyjny
To człek uczciwy, całą duszą prawy i uczynny
Ten –temu chodzi - nie o Twoje dobro - tylko oto
Żeby mógł teraz brać ze Strasburga euraki - idioto

Ryś B. Kraków 10.06.2004 r. godz.1611


Wyświetl wszystkie wypowiedzi z tego wątkuTemat: Komisarz nie chce asfaltu kubańskiego
Może Komisarz zniesie kosztoulgi prorodzinne w MPK
Uprawnieni do bezpłatnych przejazdów, na koszt pozostałych
mieszkańców-podatników Częstochowy: (wyciąg z taryfy opłat)
8. Na podstawie ważnego biletu elektronicznego zapisanego na "e-karcie", niżej
wymienieni emeryci i renciści i członkowie ich rodzin oraz członkowie rodzin
pracowników Przewoźnika, któremu Gmina Częstochowa powierzyła do realizacji
usługi przewozowe lokalnym transportem zbiorowym:
a) Małżonkowie pracowników Przewoźnika, dzieci pracowników Przewoźnika uczące
się i niepracujące do 24 roku życia.
b) Emeryci i renciści którzy w okresie 5 lat bezpośrednio przed przejściem na
emeryturę lub rentę byli zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy u
Przewoźnika lub u jego poprzedników prawnych, a także:
- ich małżonkowie,
- ich dzieci uczące się i niepracujące do 24 roku życia.
c) Byli pracownicy Przewoźnika, którym przysługuje świadczenie przedemerytalne
jeżeli w okresie 5 lat bezpośrednio przed przyznaniem świadczenia
przedemerytalnego byli zatrudnieni u Przewoźnika.
d) Wdowy, wdowcy oraz dzieci po zmarłych pracownikach Przewoźnika,
zatrudnionych bezpośrednio przed śmiercią co najmniej 5 lat w pełnym wymiarze
czasu pracy u Przewoźnika lub u jego poprzedników prawnych - w okresie
pobierania przez nich renty rodzinnej.
e) Wdowy, wdowcy oraz dzieci po zmarłych emerytach i rencistach, którzy w
okresie 5 lat bezpośrednio przed przejściem na emeryturę lub rentę byli
zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy u Przewoźnika, lub u jego
poprzedników prawnych - w okresie pobierania przez nich renty rodzinnej. Wyświetl wszystkie wypowiedzi z tego wątkuTemat: Wybory
Wybory

Wybory,wybory...z cyklu opowieści Matrony Polskiej

Dziś mój stary oświadczył – też nie popieram
Tak jak nasz Sejm – rządu Belki i Hausnera
Nic moja Matrono na to Ci nie poradzę
Czas w sierpniu wybierać nową władzę
Sierpniu la Boga -mój mężu kochany
To my nad morzem mamy urlop zaplanowany
Trudno. Co Ty gadasz jaki urlop -Ta przecież
Cały rok urlop mamy- jak każdy bezrobotny na świecie

O przepraszam moja droga czy ja nie śnię
Przecież Ty masz świadczenie przedemerytalne
Za 30 lat pracy należało się - komu jak komu
Wstyd - ty zaś bezrobotny na zasiłku siedzisz w domu
Niedorajda – nic nie umiesz - popatrz jak inni rodacy
Dyplom w kieszeń… i do Irlandii jadą za pomywaczy
Albo truskawki w Szwecji będą lada dzień zbierać
A Ty wielki inżynier - tylko nos umiesz zadzierać

Mam wiadomość !Nie kłóć się ze mną moja kochana
W komisji wyborczej zasiądę 13 –tego od rana
Dwie stówy zarobię lekko jakby od niechcenia
Za dwa dni w komisji pracy - e tam raczej siedzenia
Trochę mało ,ale dobre choć te dwieście złotych
Gdy na d…masz już do cna przetarte galoty
Najpierw czynsz ,Boże to nawet nie starczy na połowę
O la boga…Wszystko w tym domu na Matrony głowie

Aż kochanie te wybory… Co tam mruczysz co tam gadasz
Mowię ,że w europejskim parlamencie nie wypada
Wybierać tych co już kręcili się na karuzeli
Czas - aby nieskażeni władzą teraz tam zaistnieli
O mam tu takiego- dziś występuje jako bezpartyjny
To człek uczciwy, całą duszą prawy i uczynny
Ten –temu chodzi - nie o Twoje dobro - tylko oto
Żeby mógł teraz brać ze Strasburga euraki - idioto


Wyświetl wszystkie wypowiedzi z tego wątkuTemat: Lepiej w gospodarce!
i 80 000 w Irlandii, dodaj do tego świadczenie przedemerytalne itd.


Wyświetl wszystkie wypowiedzi z tego wątkuTemat: Nowe legitymacje dla emerytów i rencistów
Nowe legitymacje dla emerytów i rencistów
Czy osoby otrzymujące świadczenie przedemerytalne
również otrzymają takie legitymacje? Wyświetl wszystkie wypowiedzi z tego wątkuTemat: Renty - wyłudzenia
Renty - wyłudzenia
Co Państwo sądzicie o takiej sytuacji.
Mój teść od około 28 roku życia pobiera rentę z ZUS-u.
Rentę otrzymał z powodu skrzywienia kręgosłupa, obecnie doszły choroby serca
spowodowane otyłością i paleniem papierosów przez wiele lat (obecnie nie pali)
Całą rentę(przy IIIgrupie 750 zł, a przy II - 1000 zł.} przelewa na konto
pełnoletniej już córki (studentki). Sam utrzymuje się z pracy w ZPCh. W
związku z tym, że jest inwalidą budżet państwa pokrywa koszta ubezpieczenia
społecznego oraz pracodawca zatrudniający go otrzymuje zwrot podatku watu
2 * najniższe wynagrodzenie przy II grupie
1 * najniższe wynagrodzenie przy III grupie
Rok temu teść otrzymał nieoprocentowaną pożyczkę na samochód ze środków PFRON-
u. To już druga tego typu pożyczka. Obecnie robi wszystko żeby ją umorzyli.
Teściowa po zwolnieniu z pracy robiła wszystko co możliwe celem
otrzymania renty. Chodziła do psychiatry, wykorzystywała teściów swojego
syna, którzy są lekarzami, symulowała różne choroby. W ten sposób przez kilka
lat wyłudzała pieniądze. Pobierając rentę pracowała w ZPCh jako dozorczyni.
Dorabiała też pracując na czarno w knajpie (kucharka). Rok temu poprosiła
szefa o rozwiązanie umowy z
przyczyn ekonomicznych, załatwiła świadków, którzy potwierdzili, że mieszkała
na wsi i mając zaledwie 22,5 roku okresów składkowych otrzymała dożywotnie
świadczenie, na które składamy się my - świadczenie przedemerytalne. Mając 60
lat przejdzie na emeryturę. Otrzymuje świadczenie i dorabia na czarno
pilnując dziecko.
Napisałam to wszystko, gdyż na przykładzie moich teściów przedstawiłam kilka
patologii, których koszty ponosimy my wszyscy. Czy nas na to stać? Czy stać
nasze społeczeństwo na utrzymywanie darmozjadów, oszustów i cwaniaków?
Dlaczego na jedne rodziny państwo przeznacza tak ogromne pieniądze, a inni
nie mają nawet zasiłków dla bezrobotnych. Dlaczego pośrednio (750-1000
renty ojca) dotuje się zdrowych, młodych ludzi (dzieci pseudorencistów), a
ciężko chorych, młodych skazuje się na życie za 418 zł. renty socjalnej? Nie
oszukujmy się za to nie da się przeżyć.
Ja jestem taką sytuacją zbulwersowana. A co Państwo o tym myślicie? A może
znacie podobne sytuacje.

Wyświetl wszystkie wypowiedzi z tego wątkuTemat: chorobowe,a wypowiedzenie o pracę
Swiadczenie przedemerytalne
www.zus.pl/swiadcze/emer016.htm

pzdr Wyświetl wszystkie wypowiedzi z tego wątkuTemat: nieuczciwa teściowa - jak wybrnąć?
asiak-asiak napisała:

> dopytałam męża bo nie znałam szczegółów
> moja teściowa jest rolniczką
> tzn po rozwodzie dostała od męża kawałek ziemi na wsi, rośnie tam sobie trawka,
> a jej facet opłaca jej składkę KRUS czyli jakieś 300zł na kwartał
> za niecałe dwa lata będzie mogła przejść na świadczenie przedemerytalne, późnie
> j
> emeryturka z krusu (o ile się nie mylę to wyższa niż ta zusowa)
> teraz jak sobie to poukładałam w całość wychodzi, że
> skoro nie miała kasy na dług i remont (konieczny) to wykorzystała syna (tak tak
> ,
> mnie też bo mamy wspólną kasę na którą oboje pracujemy)
> "przetrzyma" z facetem jeszcze te dwa lata aż będzie miała własną kasę
> a potem hop do mieszkania tutaj lub tego przy domu, plus oczywiście "renta" od
> nas
> taaa, pijawa była cwańsza od nas i wykombinowała sobie interes życia
>
> w naszym (naiwnym) wyobrażeniu, miała dostać pokój plus opiekę za friko, ale
> dopiero jak nie będzie sobie radzić
>
> co do brata męża, on mieszka z ojcem, gorzej mu się układa w życiu i mój m.
> obiecał mu, że w razie śmierci ojca nie będzie chciał połowy mieszkania w
> spadku, brat natomiast nie chce nic z tego mieszkania po dziadku

No to musiała dostać minimum hektar-bo taki jest wymóg,żeby można było płacić
KRUS.Nieźle się ustawiła Szkoda,ze Waszym kosztem-ma teraz za darmo hektar
pola, własne mieszkanie i do tego wyremontowane i oddłużone przez oszukanych
syna i synową.A oni niech się martwią dalej.Rany-nie chciałabym mieć z nia nigdy
więcej nic do czynienia
Wyświetl wszystkie wypowiedzi z tego wątkuTemat: wielodzietni
> Emeryt to ktoś kto uczciwie (niestety rzeczywiście nie zawsze uczciwie)
> zapracował na swój odpoczynek.

Emeryt to ktoś kto uważa że uczciwie zapracował na swój odpoczynek. A nie
zawsze zapracował. Czasami tak. A czasami tak samo jak ktoś kto zamierza żyć z
opieki społecznej, prześlizgiwał się przez całe życie, na przykład na
fałszywych rentach które mógł z upływem wieku emerytalnego przekształcić w
emeryturę.

> Wcześniejsze emerytury przysługują niewielu - i warto przyjrzeć się komu. Np.
> osobom pracującym w bardzo szkodliwych warunkach.

gospodarka.gazeta.pl/pieniadze/1,52983,3778709.html
WCZEŚNIEJSZA EMERYTURA

Na wcześniejszą emeryturę (tzw. pracowniczą) mogą w tej chwili przejść bez
względu na warunki pracy, urodzeni przed 1 stycznia 1949 r., którzy spełnią
podstawowe kryteria wieku i stażu pracy (patrz tabelka) oraz dodatkowo:

- tuż przed emeryturą mieli opłacane tzw. ubezpieczenie pracownicze (jest nim
także świadczenie przedemerytalne lub renta wypłacana z tytułu niezdolności do
pracy, o ile przed przejściem na świadczenie lub rentę byli pracownikami)

- w ciągu dwóch lat przed złożeniem wniosku o emeryturę byli zatrudnieni co
najmniej przez pół roku na podstawie umowy o pracę

/ kobiety mężczyźni
wiek 55 lat 60 lat
staż pracy 30 lat (okresy składkowe i nieskładkowe) lub 20 lat i gdy uznane
zostały za całkowicie niezdolne do pracy 25 lat i orzeczenie o całkowitej
niezdolności do pracy
To opcja obowiązująca od dawna {...}

Wyświetl wszystkie wypowiedzi z tego wątkuTemat: pretensje opiekunki, czy uzasadnione?
Ja właśnie z powodu tego typu roszczeń mojej byłej opiekunki do synka rozstałam się z tą panią.W moim odczuciu baba była więcej niż bezczelna.... wzięła ode mnie "dla swoich dzieci" niepotrzebne mi, ale w bardzo dobrym stanie ubrania naprawdę o wartości znacznie przekraczającej moją roczną pensję....nie daje się oczywiście komuś, żeby mu potem wypominać, ale akurat tej kobiecie wiecznie było mało.Jej problemy małżeńskie znałam na pamięć, co ranek mojemu wychodzeniu do pracy towarzyszyło rzewne biadolenie niani, np. za co ona kupi swoim biednym dzieciom coś na Mikołaja, itp... Moje uczucia wobec tej kobiety ewoluowały od wpółczucia, litości, do irytacji, gniewu.... Pracowała u mnie od 10 września do końca stycznia, czyli niecałe 5 miesięcy. Czy przyszła, czy nie przyszła, bo akurat coś tam się działo, musiała załatwiać jakieś swoje prywatne sprawy - płaciłam jej 500 zł miesięcznie - sama brałam wtedy w pracy dzień wolny (jeśli już przychodziła, to pracowała u mnie 8 godzin, ponieważ ja pracuję 7 godzin). Miarka się przebrała, jak zażądała CAŁY LIPIEC PŁATNEGO URLOPU "no bo ona ma 4 dzieci, jej sk.....syn płaci dużo rat i ona przecież musi za coś żyć". Z ulgą się z tą osobą rozstałam, choć kosztowało mnie to dużo skrupułów (niby dlaczego?? w końcu nie ja jej tą czwórkę dzieci zrobiłam). Teraz zmądrzałam i mam wspaniałą nianię, która ma dwoje dorosłych dzieci, jedną 3 letnią wnuczkę, świadczenie przedemerytalne i co ważne: nie wtajemnicza mnie w swoje problemy i perypetie małżeńsko - rodzinne. Bardzo to sobie cenię. Na samym początku powiedziałam nowej niani o bezpłatnym urlopie (naprawdę nie stać mnie na płacenie najlepszej nawet niani za wakacje).Sprawa została więc dwustronnie dogadana....A tak na marginesie: jeśli opiekunka jest w porządku, dziecko jest zadowolone, a mi nie psuje ona nerwów.... warta jest tego, żeby przyznać jej jakiś bonus z okazji wakacji... Wyświetl wszystkie wypowiedzi z tego wątkuTemat: Celówka - do aqua i innych zorientowanych
Renta socjalna
RENTA SOCJALNA OD 1 PAŹDZIERNIKA 2003 R.
podstawa prawna: ustawa z dn. 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. z
2003 r., Nr 135, poz. 1268)

Od 1 października 2003 r. ośrodki pomocy społecznej nie zajmują się już
przyznawaniem i wypłacaniem rent socjalnych. Osoby, którym przysługuje to
świadczenie muszą zwracać się teraz do oddziałów Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych. Ogólne zasady oraz przeznaczenie tej formy wsparcia pozostały bez
zmian.

Renta socjalna przysługuje więc osobie pełnoletniej, całkowicie niezdolnej do
pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało:
- przed ukończeniem 18 roku życia,
- w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej - przed ukończeniem 25 roku
życia,
- w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

O całkowitej niezdolności od pracy orzeka lekarz orzecznik ZUS. Przyznawana
jest renta socjalna stała lub okresowa (w zależności od tego na jak długo
orzeczona zostanie niezdolność do pracy).

Wysokość renty socjalnej zależy od wysokości najniższej renty z tytułu
całkowitej niezdolności do pracy. Renta została opodatkowana i ubruttowiona co
oznacza, że potrąca się od niej składkę na ubezpieczenie zdrowotne oraz
zaliczki na podatek dochodowy. W momencie przejścia tego świadczenia do ZUS,
osoba uprawniona otrzyma "do ręki" 419,07 zł.

Nadal renty socjalnej nie można łączyć m.in. z emeryturą czy rentą - z
wyjątkiem renty rodzinnej (chyba, że jej wysokość przekracza 200% kwoty
najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy). Trzeba pamiętać,
że lista powodów utraty prawa do renty socjalnej została rozszerzona. Nie
otrzyma jej np. właściciel nieruchomości rolnej pow. 5 hektarów lub osoba
pobierająca świadczenie przedemerytalne.
Wyświetl wszystkie wypowiedzi z tego wątkuTemat: art.53 KP
Użytkownik Solo:

Art. 53 par. 5 KP mówi, iż pracodawca powinien przyjąć taką osobę "w miarę
możliwości" - jeśli nie ma wolnych etatów to raczej nie ma takiego


obowiązku

A jak sie ma do tego uchwała SN z 10.09.1976( OSNC 1977/4/65):  "Na
podstawie art. 53.§5 k.p. zakład pracy ma obowiązek  nawiązania z byłym
pracownikiemstosunku pracy."??? Wiem, że etat Pani G. jest wolny w tej
chwili.
Podejrzewam też, że to powód będzie musiał w Sądzie Pracy przedstawić
dowody o wolnych etatach u pracodawcy, tzn. na nim spoczywa ciężar dowodu,
ale przecież to nierealne, bo były pracownik nie ma dostępu do takich
informacji...
Tzn nie może ich udokumentować.


| 2. Czy posiadając już teraz zdolność do pracy, można złożyć roszczenie o
| ponowne
|  przyjęcie do zakładu pracy, czy trzeba poczekać, aż skończy się okres
| przyznanego
|  świadczenia rehabilitacyjnego?

Myślę, że można to zrobić wcześniej, tylko wiąże się to raczej z utratą
takiego
świadczenia. Świadczenie otrzymuje się w okresie niezdolności do pracy w
celu
odzyskania tej zdolności. Gdy więc zgłosi się do pracy zasiłek powinien
zostać
odebrany.


To już teraz wiem:)) Doczytałam się. Ale dziekuję.

 Pytanie tylko, po co zgłaszać się wcześniej?

Żeby był jeszcze ten etat;)


| 3. Jakie prawa przysługują Pani G. w razie odmowy ponownego jej


przyjęcia


| przez zakład pracy?

Może wystąpić z pozwem do sądu pracy. Sąd oceni, czy pracodawca rzeczuwiśc
ie
nie miał możliwości zatrudnienia pracownika. Pozew jest bezpłatny - należy
się
jednak liczyć z tym, że w przypadku przegranej ponosi się koszty
pełnomocnika
drugiej strony - adwokata lub radcy prawnego.


jak te koszty ma ponieść osoba, której w tym momencie nie będzie już
przysługiwało świadczenie rehabilitacyjne? Czy ze względu na warunki
materialne można te kwestie ominąć?


4. Nie za bardzo rozumiem o co konkretnie chodzi


Chodziło o świadczenie przedemerytalne, ale od początku roku nie będzie już
tego typu świadczeń, więc pytanie jest nieważne:)


Pozdrowienia
Paweł


Dziekuję bardzo za odzew na mój post, choć sama do pewnych przepisów już sie
dokopałam, wiele mi pomogłeś:)
Pozdrawiam
wuemka
( a przede mną egzamin z prawa pracy, więc nie tracę czasu przekopując
orzecznictwo:))

Wyświetl wszystkie wypowiedzi z tego wątkuTemat: Wysłałem Premierowi maila o 50 latkach do roboty
Wysłałem Premierowi maila o 50 latkach do roboty
Rzecz dotyczy pięćdziesięciolatków których los poruszył Pan w
orędziu - Panie Premierze jeśli facet po pięćdziesiątce przeżyje
jeszcze 30 lat to można mówić o cudzie boskim , ja rozumię ,że wy za
wszelką cenę szukacie kasy ale nie doprowadzajcie żeby człowiek
maksymalnie pobierał świadczenia przez pięć lat a płacił 40 - to
jest świństwo cokolwiek Pan teraz pomyśli o mnie.
Nawiązuję do Pańskiego orędzia którego słuchałem z uwagą ale w tle
pobrzmiewała mi piosenka kabaretu Pod Wydrwigroszem .
Panie Premierze - jeśli ktoś tak jak ja ma uczciwej roboty 37 lat
bez chwili przerwy w tym ponad 15 lat w warunkach szczególnych oraz
rok na zasiłku dla bezrobotnych co zgodnie z prawem daje 38 lat ,
jeśli ktoś tak jak ja skończył 54 lata to myśli jedynie o emeryturze
a nie o tym żeby go na siłę uszczęśliwiać obowiązkiem pracy, no ale
ja jestem za młody więc robota to konieczność chociaż staż mam
większy niż starsi ode mnie, ale bezrobocie to wstyd dla mnie więc
wobec otoczenia symuluję ,że mam robotę i będę tak czynił dopóki mi
środków starczy.
Wobec ewentualnych pracodawców też gram optymistę - mam stronę
na "naszej klasie" to można zobaczyć na czym to polega.
Panie Premierze nic tak człowiekowi oczu nie otwiera jak
bezpośrednie doświadczenie niech Pan incognito potelefonuje / bo jak
Pan sam pójdzie tak jak ja to robię to rzecz jasna Pana napewno
przyjmą/ i spróbuje znaleźć inną robotę jak robota stróża albo
najprostsza stricte fizyczna której pański kręgosłup nie podoła a
nikt na stare lata nie pragnie zostać inwalidą.
/Pański kręgosłup może podoła bo mój nie /.
Ja parę dni temu po kilku próbach bezskutecznego szukania roboty / a
próbowałem się nawet zatrudnić w zakładach Orzeł Biały w Bytomiu
gdzie nikt o zdrowych zmysłach się nie pcha / wysłałem w końcu
akces do starosty Tarnowskich Gór żeby mnie skierował do odbycia
przygotowania zawodowego i liczę na to ,że jeżeli gość się odezwie
zgodnie z tym co w ulotkach piszą to być może dzięki temu uda mi się
pokazać w pracy co potrafię i w ten sposób dostać zatrudnienie ,bo
mimo że dla uwspółcześnienia swojej wiedzy pokończyłem kursy jedyną
reakcją w kadrach na moje wizyty są obietnice ,że oddzwonią
Pięcdziesięcioparolatków do roboty po prostu nie przyjmują zwłaszcza
na nowe stanowiska gdzie musiałbym opanować nowe rzeczy i guzik ich
obchodzi ,że szybko się uczę mam zmysł techniczny, a kompa znam na
poziomie młodszego hakera bo w moim wypadku boją się ,że za dwa lata
pójdę im na zasiłek lub świadczenie przedemerytalne a jeśli nie to w
60 roku pójdę na emeryturę więc im to zaprowadzi po raz drugi chaos
nie mówiąc o tym co mi oznajmił w chwili szczerości jeden gość ,że
taki pracownik cały czas de facto przygotowuje się do emerytury i
jedynie co robi uczciwie to zbiera kwity na tę okoliczność .
Jasne że możecie dopłacać do każdego bezrobotnego i wtedy powstaną
masowo "Stanowiska Pracy Pozornej" ale ile to będzie kosztowało?.
Rozumię ,że jeśli opóźnicie wiek emerytalny to wiele osób emerytury
nie doczeka a składki ZUS skasuje , przez ileś tam lat ZUS-owi nie
przybędzie żaden nowy emeryt natomiast będą umierać ci ci pobierają
świadczenia i w końcu osoby które emerytury doczekają będą ja
pobierały krócej.
Ale niech Pan nie ma złudzeń mimo dobrego stanu zdrowia natury Pan
nie oszuka - Ile Pan czy ja czy inny pięćdziesięciolatek może Pan
jeszcze pociągnąć - trzydzieści lat to będzie cud boski , to
bierzcie pod uwagę ,że gdybym teraz został emerytem to ZUS nie zdoła
mi nawet oddać tego co ja im wpłaciłem.
Wyświetl wszystkie wypowiedzi z tego wątkuTemat: Emerytura-jak naliczyć korzystnie?
Emerytura-jak naliczyć korzystnie?
Mój ojciec przez dwa lata pobierał świadczenie przedemerytalne. W celu
ustalenia świadczenia przedemerytalnego ustalono wysokość emerytury. Było to
ustalenie na dzień 16.12.2001 roku. Do wyliczenia podstawy wymiaru emerytury
przyjęto aktualną wówczas kwotę bazową, tj. 1683,27 zł.
W dniu 02.01.2004 roku ukończył 65 lat i nabył uprawnienia do emerytury.
Zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych z późniejszymi zmianami, rozdział 4 (podstawa wymiaru
emerytur i rent), art.21.3
„Podstawę wymiaru emerytury dla osoby, która wcześniej pobierała świadczenie
przedemerytalne na podstawie przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu
bezrobociu,
stanowi podstawa wymiaru emerytury przyjęta do ustalenia świadczenia
przedemerytalnego - w wysokości uwzględniającej wszystkie kolejne waloryzacje
przypadające w okresie następującym po ustaleniu prawa do świadczenia
przedemerytalnego albo podstawa wymiaru ustalona na nowo w myśl art. 15.”

Dla mojego ojca ZUS ustalił podstawę wymiaru emerytury przyjętą do ustalenia
świadczenia
przedemerytalnego - w wysokości uwzględniającej wszystkie kolejne waloryzacje
przypadające w okresie następującym po ustaleniu prawa do świadczenia.
Czy te waloryzacje mają wpływ na wysokość emerytury? U mojego ojca na
decyzjach wspomina się o wzroście podstawy, niestety nie ma to wpływu na
wysokość świadczenia. W jednym punkcie się pisze, że podstawa po waloryzacji
wynosi 2324.83zł. a w innym przy naliczeniu wysokości emeryt. Stosuje się
podstawę z przed 2,5 roku -2191,28zł. Sama przeliczyłam i jestem pewna, że do
naliczenia emerytury ciągle używa się tej kwoty z przed 2,5 roku.
A może tak musi być

A może korzystniej jest na nowo przeliczyć. Choć z tym są problemy, gdyż ZUS
nie chce tego uczynić. Dlaczego?
Odwołaliśmy się do sądu. Sąd jedynie kazał przeliczyć z zastosowaniem
aktualnej kwoty bazowej część socjalną (24%*kwota bazowa). Dowiedzieliśmy się
o tym dopiero, gdy przyszła decyzja z ZUS, który wykonał już prawomocny
wyrok, gdyż sąd nie przysłał wyroku. Później się okazało, że sąd nie przesyła
wyroków, Nie możemy więc apelować. Czy możemy jednak ponownie odwołać się od
tej ostatniej decyzji.

Poza tym ZUS tak namieszał, że mimo, iż emerytura po wykonaniuwyroku powinna
wzrosnąć o 43 zł, wzrosła 21 zł. Na decyzji nawet nie przedstawiono sposobu
wyliczenia, tylko gotowe sumy.

Proszę o radę jak postąpić żeby mój ojciec otrzymała jak najbardziej
korzystną emeryturę. Nie jest naciągaczem. Okresów składkowych ma 41 lat 6
miesięcy, a nieskładkowych 2 lata i 3 miesiące. Teraz jest przykro, że po
latach płacenia składek tak go traktują.

Bardzo dziękuję.
Wyświetl wszystkie wypowiedzi z tego wątkuTemat: Dodatek do renty - a dochód na członków rodzi
Jak sądzę chodzi o jednorazowy dodatek dla najuboższych rencistów i emerytów to
od jego uchwalenia wiadomo było, że będą z nim problemy:

www.niepelnosprawni.info/labeo/app/cms/x/14038;jsessionid=8EA92A4FEBCF88E85BD87A8B45A8FEEB

same przepisy wiele nie przejaśnią jak sądzę:


Dz.U.05.102.852
USTAWA z dnia 20 maja 2005 r. o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów,
rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek
przedemerytalny

Art. 5. 1. Wskaźnik dochodowy osoby uprawnionej, pozostającej w związku
małżeńskim, o ile osoba ta nie pozostaje w separacji orzeczonej prawomocnym
wyrokiem sądu, wynosi 50 % łącznych dochodów małżonków.
2. Wskaźnik dochodowy osoby uprawnionej, niepozostającej w związku małżeńskim
lub pozostającej w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, z
zastrzeżeniem ust. 3-5, jest równy dochodowi tej osoby.
3. Wskaźnik dochodowy członków rodzin, o których mowa w art. 4, uprawnionych do
renty rodzinnej, ustala się jako iloraz sumy dochodów uzyskiwanych przez
członków każdej rodziny w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych i
liczby członków każdej rodziny.
4. Wskaźnik dochodowy osoby małoletniej, będącej jedyną osobą uprawnioną do
renty rodzinnej, wynosi 50 % łącznych dochodów tej osoby oraz jej rodzica albo
opiekuna faktycznego.
5. Wskaźnik dochodowy osoby małoletniej, będącej jedyną osobą uprawnioną do
renty rodzinnej, niemającej rodzica albo opiekuna faktycznego jest równy
dochodowi tej osoby.
Art. 6. 1. Dochód, o którym mowa w niniejszej ustawie, oznacza:
1) przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych na
podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o
koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych,
składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu
oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne;
2) deklarowany w oświadczeniu dochód z działalności podlegającej
opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od
niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;
3) dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego;
4) inne dochody określone w art. 3 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 28
listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255, z późn.
zm.8)).
2. W przypadku gdy osoba uprawniona, jej współmałżonek lub członkowie rodziny,
o których mowa w art. 4, utrzymują się z gospodarstwa rolnego, przyjmuje się,
że miesięczny dochód tej osoby lub łączny miesięczny dochód współmałżonków albo
rodziny z 1 hektara przeliczeniowego odpowiada kwocie ustalonej na podstawie
przepisów o pomocy społecznej.
3. Gospodarstwo rolne, o którym mowa w ust. 2, oznacza gospodarstwo rolne w
rozumieniu przepisów o podatku rolnym.
4. W przypadku osób rozliczających się z podatku na podstawie ustawy z dnia 20
listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów
osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.9))
przyjmuje się, że dochód deklarowany nie może być niższy od kwoty
odpowiadającej sześciokrotności sumy należnego zryczałtowanego podatku
dochodowego i składki na ubezpieczenie zdrowotne.
Wyświetl wszystkie wypowiedzi z tego wątku